Panel Rockwool Chống Cháy

Tháng Bảy 23, 2019 admin 1

Panel Rockwool chống cháy của Công ty Hà Bắc có khả năng chống cháy tới 4h và sử dụng cho công trình kho lạnh, phòng sạch cho ngành y tế.